TEMA Inre marknaden | Fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital

Sverige tillhör de som är mest beroende av den inre marknaden. Nästan 70 procent av Sveriges varuexport gick 2016 till EU:s inre marknad och närmare 80 procent av Sveriges varuimport kom därifrån.


Sidor