EU-nämnden är riksdagens särskilda organ för EU-frågor som regeringen är skyldig att regelbundet informera och rådgöra med. 

Nämnden diskuterar vanligtvis Sveriges EU-linje med regeringsledamöter på fredagar inför den nästkommande veckans ministerråd. EU-nämnden har bestämt att hålla sina möten bakom stängda dörrar. Efter några veckor publicerar nämnden det senaste mötesprotokollet.

Europaportalens granskning av protokollen visar att regeringen som saknar egen majoritet i riksdagen ändå som regel får igenom sina förslag till beslut. 

Inför ett toppmöte mellan EU-ländernas stats- och regeringschefer har statsministern ett offentligt sammanträde med EU-nämnden som kan följas på riksdagens webb-tv. Regeringen bestämmer Sveriges EU-politik själv så länge den har riksdagens förtroende. Men om, vilket är ovanligt, majoriteten av EU-nämndens ledamöter går emot regeringen på någon punkt förväntas regeringen följa det.

För närvarande är Jonas Eriksson (MP) ordförande för EU-nämnden och Eskil Erlandsson (C) är vice ordförande. Nämnden består av 17 ledamöter från riksdagens samtliga partier.


Sidor