Sverige uppmanas följa EU-beslut

6 oktober 2017

Sverige har enligt kommissionen inte infört regler för utstationering av arbetare från länder utanför EU som ska göra det lättare för globala företag att skicka specialister till dotterbolag inom unionen.  

Sverige har inte heller infört minimiregler för att bygga ut infrastruktur för alternativa bränslen, bland annat laddningsstationer för elfordon och tankstationer för naturgas och väte.

Sverige och 24 EU-länder som också kritiseras i andra fall, får två månader på sig att anmäla åtgärder som visar att reglerna har införts. I annat fall kan kommissionen väcka talan i EU-domstolen. Fakta: EU-kommissionen har tidigare stämt Sverige 54 gånger.


HETASTE ARTIKLAR

Annons


MEST KOMMENTERADE


DEBATT I ANDRA MEDIER