Annons

Svensk EU-opposition avvisar folkomröstning

6 oktober 2021

Den numera oberoende socialistiska riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh kräver i en motion till riksdagen att Sverige på nytt ska folkomrösta EU-medlemskapet. Enligt henne är det allt för mycket med EU som är negativt som bland annat marknadsliberalism, militarisering och minskat nationellt självbestämmande. Men när Europaportalen frågar Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, de riksdagspartier som reserverar sig mest mot Sveriges EU-politik, så är intresset för en ny folkomröstning svalt. SD säger på direkt fråga att man inte kommer att stödja motionen medan Vänsterpartiets EU-nämndledamot Ilona Szatmari Waldau svarar att de inte brukar rösta på andra ledamöters motioner.