Annons

Minskade statsskulder i EU

25 oktober 2021

De sammanlagda statsskulderna i EU-länderna låg under första kvartalet i år på den högsta nivån någonsin. Preliminära uppgifter från Eurostat visar dock att dessa minskade under andra kvartalet i år i de allra flesta medlemsländerna, så även i Sverige. I EU var den genomsnittliga statsskulden 90,9 procent av BNP, i Sverige 37,9 procent.