Annons

IMF varnar för handelskrig och växande skulder

19 april 2018

Den globala tillväxten kommer hålla i sig i år och nästa år spår Internationella Valutafonden, IMF, i en ny rapport. Men fonden varnar samtidigt för eskalerande handelskrig och för växande skulder. De globala skulderna har vuxit till historiskt höga nivåer och de uppgick 2016 till 1,38 biljarder (15 nollor) kronor. Det motsvarar 225 procent av världens samlade ekonomi. Kina och USA varnas specifikt. I Europa nämns Spanien och Italien där utmaningen består i stora skulder i kombination med en åldrande befolkning.