Ilska i EU-parlamentet över försenat förslag om nya inkomstkällor

31 augusti 2021
Uppdaterad: 31 augusti 2021

I juni skulle EU-kommissionen ha presenterat ett förslag om nya inkomstkällor till unionens budget genom en koldioxidskatt på importerade varor, en digitalskatt och inkomster från EU:s försäljning av utsläppsrätter.  EU-parlamentets budgetutskott ansåg under en debatt på tisdagen att kommissionen därmed brutit mot ett avtal som institutionerna slöt i december 2020. Pengarna från de nya inkomstkällorna är tänkta att gå till att återbetala lån från EU:s coronafond. EU:s budgetkommissionär Johannes Hahn lovade att presentera förslaget efter ett G20-möte i oktober.