EU-parlamentariker vill godkänna kärnkraft som klimatvänlig investering

13 juli 2021
Uppdaterad: 15 juli 2021

87 EU-parlamentariker har skrivit under ett brev till EU-kommissionen med en uppmaning om att ta med kärnkraft på unionens lista över klimatvänliga investeringsalternativ, kallad taxonomi. 

”Vi kan inte på ett rimligt sätt diskriminera en fossilfri teknik med så stor potential som kärnkraften objektivt sett har”, skriver de.

Från Sverige har EU-parlamentariker från M, SD, KD och L undertecknat brevet.