Annons

Åldrande tyskar ger finansiellt skräckscenario

12 februari 2016
Tidningen Welt am Sonntag har kommit över en expertrapport från det tyska finansministeriet som innehåller beräknade kostnader för en åldrade befolkning. Om andel äldre fortsätter att stiga till en viss nivå kan den tyska statsskulden öka från dagens närmare 80 procent till 220 procent av BNP 2060.Läs mer