Annons

Personerna på bilden har ingenting med artikeln att göra.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kritik mot bristande kontroll av kriminella arbetsgivare

EU-kommissionen kritiserar medlemsländerna för att de gör för lite för att komma till rätta med företag som anställer papperslösa migranter. Sverige är ett av EU-länderna som har relativt få arbetsplatskontroller. Inför den kritiken säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson att “det finns väl alla skäl att öka inspektionerna”.

EU-kommissionen kritiserade i veckan medlemsländerna för att de, trots en särskild EU-lag sedan 2009, fortfarande är alltför ineffektiva med att komma till rätta med arbetsgivare som olagligt anställer papperslösa. Möjligheten till svartjobb i EU kan enligt kommissionen vara något som driver migranter till unionen samtidigt som de utsätts för exploatering. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) välkomnar ett ökat fokus på frågan men menar att Sverige redan gjort mycket.

– Sverige har i dag en mycket starkare lagstiftning än tidigare bland annat lag mot människoexploatering. Sedan tillsatte vi nyligen  arbetslivskriminalitetsdelegationen, så jag ser nog att vi har tagit det här på stort allvar, säger Morgan Johansson på fredagen till Europaportalen.

Samtidigt visar färsk EU-statistik att Sverige inte bara genomfört relativt få arbetsplatsinspektioner under 2019, kontrollfrekvensen har dessutom sjunkit från 0,5 procent av alla arbetsgivare till 0,3 procent under 2020. 

– Jag kan inte svara för vad som hänt och [Arbetsmiljöverket] är inte heller min myndighet. Men det är klart, det finns väl alla skäl att öka inspektionerna, säger Morgan Johansson.  

Sverige tillhör de länder som har lägre straff än andra för den här typen av kriminalitet, är det dags att skärpa straffen?

– Nej, det viktigaste är inte straffen. Det viktigaste är att man klarar upp brotten och har en lagstiftning så att man kan lagföra arbetsgivare, säger Morgan Johansson.

Fackförbundet Byggnads menar att kommissionen har en poäng i sin kritik. 

– Vi delar kommissionens uppfattning att kontrollerna kan bli bättre så att man hindrar ett utnyttjande av människor, säger Matz Larsson samhällspolitiskt ansvarig på Byggnads. Han menar att regeringen borde vara lite mer ödmjuk och ta till sig av kritiken från EU och att även straffsatserna kan vara en del av det. 

EU-kommissionen kommer närmast att återuppta arbetetet i den särskilda expertgruppen om arbetsgivare och irreguljär migration. Man ska även öka utbytet av bästa praxis mellan ländernas myndigheter, ett arbete som även arbetsmarknadens parter kan delta i enligt kommissionen.