Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sveriges statsskuld ökade minst

Sverige hade den minsta ökningen av statsskulden i EU under coronavåren. Samtidigt steg budgetunderskotten till aldrig tidigare skådade nivåer.

Underskotten i EU-ländernas statsbudgetar var under april-juni i år -11,4 procent av den samlade ekonomin, visar preliminära och säsongsjusterade siffror från Eurostat på torsdagen. Det är det största underskottet sedan åtminstone 2002 då mätningarna inleddes.

Som jämförelse var budgetunderskotten i samband med finanskrisen 2009 som högst 6,6 procent.

Fördelat på enskilda medlemsländer drabbades Polen värst med ett underskott på närmare 20 procent, detta trots att landet kom relativt lindrigt undan pandemins första våg i Europa. Sverige klarade sig bättre än EU-snittet med ett underskott på 7,5 procent. Lindrigast klarade sig Danmark.

Statsskulderna stiger

Underskotten driver därmed upp EU-ländernas statskulder från 79,4 procent under första kvartalet 2020 till 87,8 procent under andra kvartalet. Det är är den högsta nivån hittills. Statsskulderna har ökat dels på grund av ökad belåning, dels att den samlade ekonomin BNP krympt, enligt Eurostat.

Sverige är tillsammans med Bulgarien det EU-land som hade den minsta ökningen. Den största ökningen av statsskulden under våren, mellan första och andra kvartalet i år, skedde i Cypern.