Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskar utgör var tionde ny arbetslös i EU

En av tio personer som blev arbetslös i EU under april kom från Sverige som har klarat sig betydlig sämre än grannländerna Danmark och Finland. I synnerhet bland svenska ungdomar har arbetslösheten stigit påtagligt.

Under april månad ökade arbetslösheten i EU-länderna något med 0,2 procentenheter till 6,6 procent, visar färska siffror från Eurostat på onsdagen. I antal personer motsvarar det närmare 400 000 nya arbetslösa på en månad.

Den största ökningen i andelen arbetslösa har skett i Litauen och Cypern. Sverige hade ökning med 0,7 procentenheter motsvarande 39 000 personer. Det är en betydligt större ökning än i grannländerna Finland och Danmark där andelen arbetslösa ligger på samma nivå respektive har minskat något.

Värre för unga

Bland unga mellan 15 och 24 år har coronakrisen haft en större påverkan på arbetssituationen. För andelen som söker jobb i EU har ökat med 0,8 procentenheter till 15,4 procent. Ungdomsarbetslösheten i Sverige ökade markant under april och är den tredje högsta i EU. 

 

Bara ett EU-land, Bulgarien, har haft en sämre utveckling än Sverige som nu har den tredje högsta ungdomsarbetslösheten i EU.

 

Färre söker jobb i coronakrisen

I Italien, ett av de mest coronadrabbade EU-länderna, har arbetslösheten tvärtom tydligt minskat. En betydande förklaring till detta är enligt Eurostat att fler personer inte längre aktivt söker jobb, utan istället exempelvis tar hand om hemmavarande barn eller har hindrats att söka jobb på grund av utegångsförbud, och därmed inte räknas som arbetslösa.

Fördelat på kön har arbetslösheten i EU ökat mer bland män (från 6,1 till 6,4 procent) än bland kvinnor (6,7 till 6,8 procent).