Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Fortsatt låga räntor trots coronakris

BRYSSEL De räntor som EU-länderna måste betala för att låna pengar är historiskt låga. Grekland och Italiens räntor ligger ännu långt under de högsta nivåerna under finanskrisen. 

När ett land behöver låna pengar till statskassan kan det utfärda statsobligationer där investerare, pensionfonder och andra kan köpa dem till en viss ränta. En lägre ränta visar på att investerarna har hög tillit till att landet kan betala tillbaka sina lån och vice versa. 

Jämfört med precis innan coronakrisen har räntorna i många EU-länder stigit. Det beror enligt Marcus Widén, analytiker på SEB, till viss del på att de åtgärdspaket som alla EU-länder vidtagit gör att man måste låna mer pengar vilket driver upp räntorna.

Men trots uppgången är den genomsnittliga räntan för statsobligationer med en löptid på tio år i EU-länderna i dag under en procent. 

– De är historiskt sett fortfarande låga, säger Marcus Widén.

Under finans- och eurokrisen var marknadens bristande förtroende för flera euroländers förmåga att betala tillbaka sina lån att de drev upp räntorna till ohållbara nivåer. I Grekland översteg den 17 procent och i Italien 7 procent. I dag ligger båda ländernas räntor runt två procent för tioåriga statsobligationer. 

En låg ränta kan dock fortfarande ha en negativ påverkan på en stats offentliga finanser om landets ekonomiska tillväxt är svag. Länder kan få svårt att betala tillbaka om räntan är högre än tillväxten.

– Om tillväxten blir lite svagare så är den här låga räntan ändå lite högre än vad den ser ut på pappret, säger Widén.

Kreditvärderingsinstitutet Fitch nedgraderade på tisdagen Italiens kreditbetyg till ett steg över det som kallas skräpstatus, skriver FT. Fitch räknar med att landets statsskuld i år riskerar att öka med 20 procentenheter till över 150 procent av BNP. Ett lägre kreditbetyg innebär ett minskat förtroende för att den italienska staten kan betala tillbaka sina skulder och riskerar att höja den ränta som landet betalar för att låna pengar.