Debatt med Gunnar Hökmark (M), Jan Björklund (L), Jonas Sjöstedt (V), Max Andersson (MP) och Ann Linde (S). Debattledare Johan Bendjelloul.

Debatt med Gunnar Hökmark (M), Jan Björklund (L), Jonas Sjöstedt (V), Max Andersson (MP) och Ann Linde (S). Debattledare Johan Bendjelloul.

Bild: Monica Kleja

Svenskt nytänk tvingas fram av brexit

Storbritanniens avhopp från EU fortsätter att väcka stark diskussion hos svenska politiker.

– Den brittiska regeringen ägnar sig åt rena drömmerier, sade Max Andersson i en debatt på Europadagen kring Sveriges nya roll i EU.

Svenska politiker hoppas fortfarande att det finns en chans att Storbritannien stannar kvar i EU.

– Förhandlingarna om utträdet går nu ganska dåligt. Den brittiska regeringen ägnar sig åt rena drömmerier, och man tror att om man bara är tillräckligt hård tillräckligt länge så kommer EU att ge vika på gränsfrågorna. Men EU kommer inte att ge vika, så det kommer kanske inte bli något avtal överhuvudtaget. Och om Storbritannien lämnar EU avtalslöst blir det ekonomisk katastrof, då stannar mycket av handeln vid gränsen och det blir väldigt jobbigt.

Det sade EU-parlamentarikern Max Andersson (MP), när svenska politiker diskuterade Sveriges roll och position i EU efter brexit på Kulturhuset i Stockholm på onsdagen.

Svårt att enas

De kärvande brexit-förhandlingarna skulle kunna få britterna att tänka om.

– De skulle kunna få britterna att säga att vänta nu vi har tagit oss vatten över huvudet och försöka ställa in det hela. Det är inte sannolikt, men att säga att det är säkert att det blir ett utträde vet vi inte än, sade han.

Inte heller Jonas Sjöstedt (V) är inte säker på att sista ordet är sagt. Han vill bland annat undvika en dyr nota i form av ökad avgift.

– Skulle det bli så, som jag hoppas, att man får en Labourregeringen så småningom kommer de sannolikt att vilja ha en annan relation med EU än vad Tories vill ha. Och den skulle ha mycket mer möjligheter än vad den nuvarande regeringen har.

Storbritanniens sägs ha varit Sveriges närmaste allierade i EU. En viktig fråga under debatten var med vilka andra medlemsländer Sverige ska söka samförstånd när utträdet är klart.

Sakfrågorna styr

EU-minister Ann Linde (S) uppgav av hon sett det som en av sina viktigaste uppgifter att skapa bra relationer till länder som Tyskland, Frankrike och Italien, och menar att sakfrågorna i sig styr vem man allierar sig med politiskt.

–Jag och min italienska kollega lade exempelvis fram förslaget om konditionalitet som innebär att om du inte följer EU:s regler eller värderingar så ska du inte få lika mycket [EU-bidrag]. Och nu så ingår det i  kommissionens förslag till långtidsbudget.

EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark (M) ser även han enbart negativa konsekvenser av att Storbritannien går ur unionen.

Eget block

Han vill att Sverige positionerar sig och blir navet i ett nordiskt-baltiskt block, där också Nederländerna och Irland ingår. Det skulle indirekt göra Sverige till en attraktiv partner för Tyskland.

–Sverige måste tänka efter hur vi ska utveckla vår styrka, våra tankar och våra idéer, jämfört med tidigare, noterade Gunnar Hökmark.

Jan Björklund däremot vill, som Europaportalen rapporterade i veckan, att Sverige närmar sig Tyskland och Frankrike.

–Om man inte sitter vid bordet hamnar man på menyn, sade han.