Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Starkare finanser i EU-länderna

Bara ett medlemsland ser ut att missa EU:s mål för budgetunderskott. Sverige har det femte största överskottet i statsfinanserna.

Den ekonomiska återhämtningen i EU fick på måndagen nya belägg när unionens statistikbyrå Eurostat publicerade preliminära siffror för medlemsländernas statsfinanser. Enligt dem klarade under 2017 alla länder förutom Spanien EU:s mål för budgetunderskott som säger att det inte får överstiga tre procent av landets samlade ekonomi, BNP.

Spanien missade målet med minsta möjliga marginal: 0,1 procentenheter. Att bara ett EU-land hamnar under gränsen har inte hänt sedan åtminstone 1995.

I tolv medlemsländer blev det till och med ett överskott i statsbudgetarna. Sverige är ett av de länderna med ett budgetöverskott på 1,3 procent – det femte högsta under 2017 i EU.

Även statsskulderna minskar – men hälften missar mål

Ett lands statsskuld är de samlade underskotten från år till år. Även de fortsätter att bli mindre i EU. I 26 av de 28 medlemsländerna hade statsskulden minskat under 2017 jämfört med året innan.

Också för statsskulderna finns det en EU-regel. Den säger att de inte får överstiga 60 procent av bruttonationalprodukten, BNP, under ett år. Drygt hälften av EU-länderna, 15 stycken, missade det målet.

Sverige de länder som klarade skuldmålet med den nionde lägsta statsskulden i EU.