EU:s fria rörlighet väntas uppgöra att gälla i Storbritannien 29 mars 2019. Arkivbild.

EU:s fria rörlighet väntas uppgöra att gälla i Storbritannien 29 mars 2019. Arkivbild.

Läcka: Så vill britterna minska EU-migration

I Storbritannien cirkulerar planer på att göra det mycket svårare för EU-medborgare att arbeta i landet när man lämnar EU.

Tidningen The Guardian har kommit över ett utkast över hur Storbritannien ska reglera migration när landet lämnar EU. Som EU-medlem har medborgare från övriga medlemsländer rätt att bo och arbeta i Storbritannien förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.

Den konservativa regeringen vill enligt dokumentet kraftigt begränsa denna rättighet när landet lämnar EU i mars 2019. I central idé är att lediga jobb ska gå till folk bosatta i Storbritannien.

”I tydliga ordalag innebär detta att för att anses vara av värde för landet som helhet måste invandring inte bara komma invandrarna till del utan även förbättra för de existerande invånarna”, heter det.

Alla som vill arbeta i Storbritannien måste få ett intyg och lågutbildade ska bara få stanna i högst två år. Välutbildade ska kunna få stanna i tre till fem år. Det talas om en inkomsttröskel som måste nås för att få stanna kvar.

Enligt utkastet, som kommer från det brittiska inrikesministeriet, ska även familjeåterföreningar bli svårare.

Inrikesministeriet ser en övergångsperiod för de nya reglerna under minst två år efter att Storbritannien lämnar EU 29 mars 2019.

Utkastet har ännu inte fått något formellt godkännande av regeringen och väntas utgöra underlag i de pågående utträdesförhandlingarna med EU.