Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Europeiska statsskulder når nya höjder

Skuldbördan i euroländerna steg under början av året till de högsta nivåerna sedan den gemensamma valutan infördes.

Statsskulderna steg under årets första kvartal i 19 av medlemsländerna jämfört med 2013 års tre sista månader. Det visar en sammanställning från EU:s statistikbyrå Eurostat.

I EU-länderna låg den genomsnittliga statsskulden på 88 procent av bruttonationalprodukten, BNP. I euroländerna ökade den, efter två kvartal av minskade statsskulder, till 93,9 procent av BNP – den högsta nivån sedan euron infördes 2002.

De största ökningarna under det första kvartalet skedde i Slovenien och Ungern. Av de sex medlemsländer som minskade sin statsskuld var minskningen störst i Polen.

Enligt EU-regler får statsskulderna inte överstiga 60 procent av BNP.